Bảng màu sơn Tính năng

Bảng màu sơn nhũ

Nhũ đồng

Nhũ vàng 18K

Nhũ vàng 24K

Bảng màu sơn giả gỗ

HT 01

HT 02

HT 03

HT 04

HT 05

HT 06

HT 07

HT 08

HT 09

HT 10

HT 11

HT 12

Màu sắc trên bản phối màu chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng đối chiếu lại trên cây màu, bảng màu