Chính sách thanh toán

Khách hàng thanh toán ngay khi mua hàng tại công ty  hoặc sau khi nhận được hàng từ nhân viên giao hàng